Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Hana Emërllahu

Kryetare e Komisionit për përdorim zyrtar të Gjuhës dhe Shkrimit Shqip

 Email:

Ismet Abazi

zv.Kryetar i Komisionit për përdorim zyrtar të Gjuhës dhe Shkrimit Shqip

 Email: Ismet.abazi75@gmail.com


Vjosana Ajdini

Anëtare

 Email:

Duan Salihu

Anëtar

 Email: duan.salihu.ds@gmail.com


Haki Kadriu

Anëtar

 Email: