Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Këshilli është organ përfaqësues i pakicës nacionale shqiptare në Republikën e Serbisë,Përmes të cilit pjestarët e pakicës nacionale shqiptare ushtrojnë të drejtat e tyre në vetëqeverisjen e pakicës në fushat e kulturës, arsimit, informimit dhe përdorimit zyrtarë të gjuhës dhe të shkrimit shqip.